Priser & info

Priser

Individuel samtale: 950 kr./ 50 min. Varighed
Parsamtaler 1200 kr./ 90 min varighed.

Klippekort
5 individuelle samtaler: 4300 kr.
8 individuelle samtaler: 6650 kr.

5 parsamtaler: 5400 kr
8 parsamtaler: 8400 kr.

Klippekortet betales af én gang og kan ikke overdrages til andre.

Betaling

En faktura vil blive tilsendt på mail efter endt konsultation.

Regler for Afbud

Afbud skal ske via mail og senest klokken 12 dagen før din aftale. Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves fuld honorar for den aftalte konsultation.

Tilskud

Jeg har desværre ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, hvorfor der ikke er mulighed for at benytte lægehenvisning.

Priser og info